Als opdracht moesten wij als studenten Tirzo Martha en zijn adidas verbeelden. Tirzo ziet er heel comfortabel uit met zijn adidas. Naar mijn mening lijk zijn uiterlijk op die van een  comfortabel persoon, en dus iemand die zich in een bepaalde hoek of box bevindt. Dit is natuurlijk niet mijn complete beeld van Tirzo. Voor mij gebeurd er iets helemaal verschillend in zijn hood. Dus zijn uiterlijk en zijn innerlijk maken me helemaal verward. Ik ging opzoek naar mijn betekenissen voor verwarring en dit waren: door elkaar en en rotsooi. Aan de hand hiervan ging ik enkele tekeningen doen op A3. Ik kon mijn gevoelen ten opzichte van Tirzo niet met behulp van tekeningen aantonen. Ik ging opzoek naar de betekenis van verwarring op het internet.  Dan had ik enkele woorden opgeschreven die het meest bij mij concept passen: chaos, confusie, disorder, ontsteltenis, opschudding, plotseling schrik en warboel. Gaande van deze woorden ging ik een installatie maken. De materiaal die ik hiervoor gebruikte was versleten jute, touw, binddraad, papier, lijm, hakken en nylon draad. Ik gebruikte jute omdat de jute voor mij een bind aangeeft met IBB, en dus de verbintenis van Tirzo en IBB. Dit komt doordat wij als studenten van het IBB zoveel met jute werken.  De oudheid van de jute stelt voor oudheid zelf die ik met ervaring en wijsheid relateert. De papieren waren tekeningen die ik had gemaakt voor een andere opdracht. Dit opdracht was over de open raam naar je hoofd. En voor mij is mijn opvatting van Tirzo ook het openen van de raam van mijn  hoofd. En dit ontplofte in het werkelijkheid. Het was hard werken. Het was experimenteren, proeven, opnieuw doen, voelen, laten, weghalen, laten en opnieuw. Ik had dit gedaan totdat ik het gevoel kreeg dat ik bijna klaar was. Hierna had ik  met twee artist in residence gesproken (Bart Stuart en Klaar van der Lippe) en had ik enkele opmerkingen van hen gekregen. En deze opmerkingen had ik in mijn werk aangepast. Dan voelde ik dat ik klaar was.